top of page

Nyttig informasjon

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største fagforeningen i Akademikerne

 

Tekna er foreningen for deg som har eller planlegger en mastergrad innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Et studentmedlemskap i Tekna gir deg veiledning, inspirasjon og lønnsomme fordeler på mange områder gjennom hele studietiden.
Tekna er landets største nettverk av teknisk-naturvitenskapelig utdannede akademikere med over 62 000 medlemmer hvorav over 10 000 er studentmedlemmer. Et studentmedlemskap koster kun kr 150 pr. semester.

 

Klikk her for å gå til Teknas hjemmeside.
Klikk her for å gå til Tekna student ved UiS sin facebookside. 

NKS - Norsk Kjemisk Selskap ble stiftet i 1893 og har som formål å arbeide for kjemiens fremme i vitenskap, teknikk og undervisning, samt å representere norske kjemikere i internasjonale fora.

 

Klikk her for å gå til NKS sin hjemmeside

NITO Studentene er en studentorganisasjonen for deg som studerer ingeniør- og teknologifag. Vi sikrer din studiehverdag. NITO Studentene har ca 10 000 medlemmer og er representert med lokallag på 21 studiesteder over hele landet.

 

Klikk her for å gå til NITOs hjemmeside

Jobbmuligheter

Noen eksempler på typer jobber du kan få og steder å
arbeide etter fullført bachelor eller master innen kjemi eller
biokjemi ved UiS.


Hentet fra http://www.uis.no/realfag/


Environmental Technology - Master of Science Degree
Programme

· I olje- og gasselskap (Equinor, Conoco/Phillips, Shell, Total osv)
· I offshore service og konsulent selskaper (Baker-Hughes,
Halliburton, Schlumberger, Vetco-Gray, Aker-Kværner, Veritas,
Pöyry Energy osv)
· offentlige og privat vann og avløpssektor (IVAR, Spesialavfall
Rogaland, Fylkesmannen i Rogaland, SFT)
· Innen akvakultur (Nutreco, EWOS, Pan Fish)
· På universiteter og forskningsinstitusjoner (IRIS, Christian
Michelsen Research AS, SINTEF, Bioforsk)

 

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme
· Serviceselskaper for oljeindustrien
· IFE
· Veritas
· IRIS
· Fylkeskommunen
· Miljøetater
· Mattilsynet
· Universitetet i Stavanger
· Videregående skoler

 

Biologisk kjemi – treårig bachelor i realfag
· Oppdrettsnæringen
· Næringsmiddelindustrien
· Energisektoren
· På sykehus
· I forskningsinstitusjoner
· Stillinger som innebærer praktisk laboratoriearbeid
· Teoretisk arbeid innenfor rådgiving, konsulentvirksomhet og
sikkerhet.

 

Kjemi og miljø – treårig bachelor i ingeniørfag
· Serviceselskaper for oljeindustrien som f.eks Westlab,
Schlumberger, MI Swaco, Dynea, Nalco, Exxon
· Konsulentselskaper som Sørco, Fabricom
· Oljeselskaper som Equinor, ConocoPhillips, Total
· Forskningsinstitutter som IRIS, IFE, Veritas
· Fylkeskommunen, i miljøetater
· Mattilsynet
· Universitetet i Stavanger
· Videregående skoler

bottom of page