top of page

OM OSS

KiS er linjeforeningen for kjemistudenter i Stavanger og ble opprettet februar 2010. Hensikten med linjeforeningen er å skape bedre samhold blant studentene. Vi arrangerer turer, fester, skaper kontakt med bedrifter og hjelper studentene til å skape et kontaktnett. Med slike tiltak er formålet med linjeforeningen at studentene skal ha det bra på skolen og at flest mulig skal fullføre utdannelsen.

Følgende studieretninger er med under KiS:

  • Biologisk kjemi (bachelor 3 år)

  • Kjemi og miljø (bachelor 3 år)

  • Biological Chemistry (master 2 år)

  • Environmental Technology (master 2 år) 

 

 

KiS-styret kan kontaktes på epost kjemiistavanger@gmail.com

Styret for 2021

Leder

Katrine Michelsen Kirkeby

Nestleder

Rikke Amble

Økonomi

Anette Idland

Arrangement

Andrea Balieva

Arrangement

Elisabeth Ringås

Bedrift

Mathias Torgersen

Fagansvarlig

Mathias Torgersen

PR

Sarah Ravndal

Fadderleder

Arabbi Gengaharan

Fadderleder

Nicola Lapinska

Masterrepresentant

Kristine Holtmon

Styremedlemmer

Thea Blossom                   Johanne Hægeland

bottom of page